فروش ویژه ويلا۷۵۰ميليوني رويان

رويان عالم کلا داخل مجتمع
فروش ویژه
750,000,000 تومان فروشی
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

ويلا ساحلي قواره دوم

رويان بنجکول ساحلی
فروش TOP
4,500,000,000 تومان فروشی
تخت5
حمام 7
پارکینگ 4

فروش ویژه ويلا۷۵۰ميليوني رويان

رويان عالم کلا داخل مجتمع
فروش ویژه
7 ماه پیش
750,000,000 تومان فروشی
admin
منطقه 250 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 1

ويلا ساحلي قواره دوم

رويان بنجکول ساحلی
فروش TOP
7 ماه پیش
4,500,000,000 تومان فروشی
admin
تخت5
حمام 7
پارکینگ 4

Compare Properties

مقایسه (0)