بیوگرافی

به زودی

فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 220 متر
حمام 3
پارکینگ 2

ویلا مدرن ساخت مجوزدار رویان

رویان منطقه علویکلا
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 190 متر
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 120 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 300 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 200 متر
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 180 متر
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 180 متر
تخت2
حمام 2
پارکینگ 3

ویلاباغ سنددار مبله باغ مرکبات سیسنگان

نوشهر منطقه توریستی سیسنگان
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 130 متر
حمام 1
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 150 متر
حمام 1
پارکینگ 3
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 270 متر
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 200 متر
حمام 3
پارکینگ 3

ویلا ساحلی پلاک دوم سنددار اقساطی معاوضه ای

رویان منطقه توریستی سیسنگان
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 250 متر
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 120 متر
حمام 1
پارکینگ 2

ویلا روف گاردن جنگلی سنددار ۴خوابه

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 270 متر
حمام 4
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 500 متر
حمام 4
پارکینگ 3

ویلا استخردار جنگلی ۳خوابه شهر نور

نور منطقه جنگلی پارک کشپل
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 170 متر
حمام 3
پارکینگ 2

ویلا دوبلکس مدرن ساخت معاوضه ای شهرکی

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 320 متر
حمام 4
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 370 متر
تخت2
حمام 3
پارکینگ 2

ویلا اکازیون شهرک هکتاری

رویان کمربندی ونوش
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 120 متر
حمام 1
پارکینگ 2
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 300 متر
حمام 4
پارکینگ 3
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 200 متر
حمام 3
پارکینگ 4
فروش ویژه
7 ماه پیش
منطقه 160 متر
حمام 2
پارکینگ 1
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 220 متر
تخت3
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 500 متر
حمام 6
پارکینگ 3

ویلا نیم پلوت شهرک برند سنددار رویان

رویان منطقه برند وازیوار
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 180 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 180 متر
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 160 متر
حمام 2
پارکینگ 3
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 250 متر
حمام 3
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 100 متر
حمام 1
پارکینگ 2

ویلای دوبلکس اقساطی شهرکی

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 160 متر
حمام 2
پارکینگ 1
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 109 متر
حمام 1
پارکینگ 1

ویلا بر جاده اصلی شهرکی

رویان جنب سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 220 متر
حمام 2
پارکینگ 3
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 320 متر
حمام 4
پارکینگ 3

ویلا نقلی سنددار

رویان علویکلا
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 100 متر
حمام 1
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 330 متر
حمام 3
پارکینگ 4

دوبلکس سندار شهرکی

نور منطقه سلیاکتی
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 190 متر
حمام 2
پارکینگ 2

ویلاباغ جنگلی باغ مرکبات سنددار

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 120 متر
حمام 1
پارکینگ 4

ویلاباغ جنگلی مبله

نور منطقه خوریه
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 120 متر
تخت2
حمام 1
پارکینگ 3

ویلاباغ سنددار مستقل نزدیک جاده اصلی

رویان منطقه برند بنجکول
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 160 متر
حمام 2
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 260 متر
حمام 4
پارکینگ 2

ویلا اقساطی سنددار

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 210 متر
حمام 4
پارکینگ 3

ویلا اکازیون اقساطی

رویان علویکلا
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 120 متر
حمام 2
پارکینگ 2

ویلای روف گاردن لاکچری

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 370 متر
حمام 4
پارکینگ 3

ویلای ارازنقیمت

نور نزدیک شهر
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 100 متر
حمام 1

ویلا دوبلکس اکازیون

رویان نزدیک شهر
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 150 متر
حمام 1
پارکینگ 2

ویلاباغ سنددار داخل شهر

رویان داخل شهر
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 120 متر
حمام 1
پارکینگ 2
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 180 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 1

ویلا ساحلی مستقل

رویان مرکز شهر
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 240 متر
تخت3
حمام 2
پارکینگ 1

ویلا دوبلکس ۴خوابه

رویان جنب وازیوار
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 250 متر
تخت4
حمام 4
پارکینگ 2

ویلا ساحلی معاوضه ای

رویان منطقه برند سیاهرود
فروش ویژه
8 ماه پیش
منطقه 650 متر
حمام 5
پارکینگ 2